Výťahy Helvyk

Vitajte na  webe  Výťahy HELVYK

 

Firma HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra vznikla na prelome rokov 2005 – 2006 ako nástupnícka organizácia firmy ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA Nitra. Nosným predmetom jej činnosti sú všetky práce spojené s vertikálnou dopravou vyhradenými technickými zariadeniami – výťahmi, ktoré sú trvalou súčasťou budov.

 

Sídlom HELVYK ELEVATORS, s.r.o. je Nitra, no jej územné pôsobenie je v celej Slovenskej republike. Opravami a revíziami zabezpečuje viacero organizácií rôznej povahy. Charakter a zameranie týchto zákazníkov si vyžaduje často rýchly nástup na opravu, zabezpečenie pohotovostných služieb v dňoch pracovného voľna, po pracovnej dobe. atď. Nastúpiť na opravu výťahu v deň, keď zákazník poruchu nahlási je samozrejmosťou pre všetkých pracovníkov, ako i kontrola a dodržanie termínov revízií a odstraňovanie zistených nedostatkov.

 

HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zabezpečuje tiež školenia  pracovníkov prevádzkovateľa pre technickú ako i činnosť dozorcu na výťahoch, poradenskú činnosť pri voľbe rozsahu opráv, výbere typov nových zariadení, ako i dodávky, montáž a pozáručný servis nových výťahov. V rámci opráv môže HELVYK ELEVATORS, s.r.o. každý výťah postupne modernizovať nahrádzaním starých komponentov za modernejšie v súlade s požiadavkami užívateľa, podľa technického spracovania zodpovedajúceho európskemu štandardu a normám. Použitím rôznych technológií montáže dosahuje HELVYK ELEVATORS, s.r.o. krátke dodacie lehoty, pričom technické riešenia a spoľahlivosť sa premietajú do ekonomicky výhodných prevádzkových nákladov užívateľov.